scientific and technical informationscientific and technical informationscientific and technical informationscientific and technical informationscientific and technical informationscientific and technical informationscientific and technical informationscientific and technical informationscientific and technical informationscientific and technical informationscientific and technical information

Teknik Tasarımlar

Dokusuz Yüzey Serimi İçin Vakumlu Laboratuvar Tipi Cihaz

Dolgu malzemesinin laboratuvar ortamında kılıf kumaşlar arasına homojen bir şekilde serilmesini gerçekleştirmek için özel olarak bir serme tertibatı geliştirilmiştir. Aşağıda bu tertibatın şeması ve resmi verilmiştir.                Vakum serme tertibatı üç parçadan oluşmaktadır: üst kısım 1, alt kısım 4 ve üzerinde serim yapılacak 5 parçası. 5 parçası çerçeveye berkitilmiş, delikleri 0,5*0,5 mm olan metalik ağdan oluşmaktadır. 1 kısmı 4 kısmına 6 menteşesi ile bağlıdır ve açılıp kapanabilir. 5 ünitesi 4 kısmının üzerindeki çöküyün içerisine yerleştirildikten sonra 1 kısmı kapatılır ve 7 kilidi ile sızdırmaz bir şekilde kilitlenir. Lifler (3) üst kısmın 2 girişinden dahil edilir. Son derece...

Liflerin Yaylanma Yeteneğini Ölçmek İçin Cihaz

Lif demetinin sıkıştırdıktan sonra, basıncın ortadan kalkması ile demetin eski biçimini ve hacmini almasına yaylanma yeteneği denir. Bu gösterge liflerin sertlik ve elastikiyet dereceleri ile yakından ilgilidir. Ancak esneme kabiliyeti yüksek olan liflerin yaylanma kabiliyetlerinin de yüksek olacağı söylenemez. Liflerin yaylanma yeteneğini test için geliştirilmiş cihazın şeması ve foto resmi aşağıda verilmiştir.                                             Düzeneğin haznesine 10 gr ağırlığında lif yerleştirilir ve numune yüksekliği ölçülür. Üzerine 400 g ağırlığında yük yerleştirilmiş kapakla 5dk boyunca liflerin sıkıştırılması sağlanır, 5dk'nın sonunda kapak kaldırılır. 5dk, 10...

Isıtmalı Pres

Kompozit numuneleri üretmek için alt ve üst yastıkları ısıtmalı pres geliştirilmiştir. Presin işçi organları alt ve üst yastıklardır. Alt yastık hareketsiz olmak suretiyle tabana monte edilmiştir. Yastıklar elektrik ısıtıcıları ile ısıtılmaktadır. Üst yastık hareketli olup yönlendirici çubuklar üzere aşağı ve yukarı hareket yapmaktadır. Yönlendirici çubuklar cihazın iskelesine sabitlenmiştir. Üst yastık cihazın üst kısmında yer alan vakum silindiri ile harekete getirilmekte ve elektrikli ısıtıcılarla ısıtılmaktadır. Yastığın presleme basıncı manometre ile ölçülür. Cihazın düzgün durması ayakları ile ayarlanmaktadır. Cihaz yönetim panosundan yönetilmektedir. Burada cihazın alt ve üst yastıklarının sıcaklıkları ve presleme süresi ayarlanır, çalıştırma düğmesi ve extra kapatma düğmesi mevcuttur. Presleme basıncı özel aparatla...

Kısa Liflerden Dokusuz Yüzey Üretim Hattı

Tavuk tüyü liflerinden dokusuz yüzey üretim hattı 3 üniteden oluşmaktadır: karıştırıcı, serme ünitesi ve fırın. Bu üniteler senkron çalışan modüller şeklinde yapılmıştır.      Karıştırma ünitesinde toz şeklinde olan bağlayıcı madde ile karıştırılan lifler taşıma bandıyla serme ünitesine verilir. Serme ünitesinde lifler bant şekilli yüzeye serilir ve yüzey yüksekliği sabitlenir. Serme bandı serilmiş lifleri fırın ünitesine verir. Fırın ünitesinde iki sıcak yüzey arasından geçen sergi çıkışta iki silindir arasında sıkıştırılır. Soğutma işlemi doğal usulle gerçekleştirilir, ancak zorunlu soğutma tertibatı da uygulanabilir.   https://youtu.be/2i-Ru81AaLw  

Tüy Kurutma Makinesi

Dolgu malzemesi olarak kuş tüyünden kışlık giysiler, yorgan ve yastık gibi ev tekstili ürünleri üretiminde en eski dönemlerden yararlanılmaktadır. Günümüzde kuş tüylerinin yıkanması ve kurutulması işlemleri büyük tesislerde gerçekleştirilmektedir ve kurutma için çok bölümlü kurutma sistemi uygulanmaktadır. Bu tesisler büyük partilerle yıkama yaptıkları için küçük çaplı işletmelerin talepleri karşılanmamış kalmaktadır. Buna göre de Türkiye’de küçük çaplı kuş tüyü üretim işletmeleri mevcut değildir. Ancak pahalı olmayan küçük çaplı tüy yıkama ve kurutma makinelerin üretimi mevcut olsaydı, soğuk iklime sahip olan ve çok miktarda kaz yetiştirilen Kars, Ardahan gibi bölgelerimizde küçük çaplı kuş tüyü imalat atölyeleri kurulabilirdi. Bu, hem yeterince pahalı...